Leena Krohn: Donna Quijote és más városlakók

A mai finn irodalom élvonalába tartozó írónő ebben a lírai miniatűrsorozatban kapcsolatainkkal és magányunkkal, fájdalmainkkal és reményeinkkel, önmagunkkal és tükörképeinkkel szembesít bennünket, és megismerésükre bíztat. Útitársul, kalauzul a szalmaszál vékony Donna Quijotét adja, a búsképű lovag leheletfinom női párját, ezt a „lángocskát”, akinek lobogásánál az embernek kedve lenne megmelengetni a kezét, akinek „kicsiny szobája esténként megtelik didergőkkel”, aki „maga is azt állítja, hogy ô nem ember. Bár az is lehet, hogy épp fordítva van: ô sokkal inkább ember, mint az emberek általában, s ezért tűnik oly különösnek”.

Leena Krohn

 

Leena Krohn