"Kiálts telyes torokal"
Képek és írások Pap Gábor művészettörténész 60. születésnapjára

A kiváló tanítók és tanítványok, nyelvészek, néprajzkutatók, történészek, természettudósok és művészek – miközben Pap Gábor művészettörténész nagy horderejű életműve előtt tisztelegnek – a magyar népi műveltségben, a népi hímzésmotívumokban, anyanyelvünkben, népmeséinkben, népballadáinkban rejlő ősi kozmoszismeretre, ősbölcsességre irányítják figyelmünket.